Anvendt Sundhedsøkonomi | Sundhedsokonomi.dk | info@sundhedsokonomi.dk

• Artikel »

"Helsingør-undersøgelsen" anvendt i analyse af rekonvalescens i Ugeskrift for Læger.

 

• Resume »

Region Syddanmarks resume af analysen.

 

        Forside  |  Ny Viden  |  Baggrund  |  Metode  |  Kontakt  |  Resultater  |  Download

 

 

Anvendt Sundhedsøkonomi udfører ikke længere konsulentopgaver. Anvendt Sundhedsøkonomi takker kunder, forretnings- og samarbejdspartnere for samarbejdet omkring politiske og økonomiske analyser, registerforskning, konferencer, oplæg mv. Opgaver modtages dog fortsat og udføres i samarbejde med / af Dansk Sundhedsinstitut (www.dsi.dk) eller Type2dialog (www.type2dialog.dk).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sitet Sundhedsokonomi.dk formidler i dag:

 

"Et sundhedsøkonomisk studie - cost of illness i kommunaløkonomisk regi"

 

Studiet er udarbejdet som kandidatafhandling af cand polit. Michael Nyhus Brethvad og Jens Pagh Maltbæk. Undersøgelsen indeholder en detaljeret registerbaseret sundhedsøkonomisk analyse af livsstils-sygdommene diabetes, rygerlunger/KOL og hjertekarsygdomme. Analysen estimerer Cost of Illness i både den primære og sekundære sundhedssektor. Analysen indeholder endvidere en finansiel fordelingsanalyse, der fordeler udgifterne mellem kommune og stat (inkl. region), netto efter transfereringer og overførsler mellem de offentlige institutioner. Undersøgelsen kendes som "Helsingør-undersøgelsen", og er bl.a. blevet præsenteret på KLs Sundhedskonference.

 


Baggrund


Vækst i livsstilssygdomme, en kommunalreform og pres på økonomi og personale i sundhedssektoren har skærpet behovet for indsigt og viden om udgifterne til sygdom og sundhed og heraf anvendelige analysemodeller og -redskaber.


Metode

 

Kort bag om analysens metode og design. Estimerings-proceduren er 'bottom-up' og udelukkende registerbaseret. Der udføres Cost of Illness på tre sygdomme individuelt og aggregeret.


Ny Viden


Formålet med analysen er at skabe ny og brugbar viden for sundhedsvæsenet, herunder for kommunerne som en stadig mere integreret enhed af sundhedssystemet ifølge med Opgave- og Strukturreformen.

        

Resultater / Anbefalinger


Diabetes, KOL og hjertekarsygdomme kostede 433 mio. kr. for Helsingør Kommune i 2007. Den årlige omkostning pr. diabetiker blev 54.900 kr., hvoraf Helsingør Kommune finansiede halvdelen, mens Stat og Region finansierede den anden halvdel. På landsplan er der tale om tocifrede mia. beløb.


Kontakt

  
Sæt fokus på anvendelsesorienteret viden om sundhed og økonomi med et foredrag / præsentation, egen publikation  el. konsulentbistand til registerbaserede analyser. Kontakt Sundhedsokonomi.dk


Download


Download referat og kort intro til analysen
.

 

 

 

 

 

 

 

Fakta:

 

Omkostning pr. år pr.  

sygdomsramt borger:

 

• Diabetes    » 54.900 kr.

• KOL           » 81.100 kr.

• Hjertekar   » 52.500 kr. 

 

Samlede omkostninger pr. år (Helsingør Kommune):

 

• Total »  433 mio. kr

 

Helsingør Kommune

finansierer ca. halvdelen (212 mio. kr.). Staten/Region H finansierer den resterende andel (221 mio. kr.), jf. Resultater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendt Sundhedsøkonomi
Sundhedsokonomi.dk
info@sundhedsokonomi.dk