Anvendt Sundhedsøkonomi | Sundhedsokonomi.dk | info@sundhedsokonomi.dk

• Artikel »

"Helsingør-undersøgelsen" anvendt i analyse af rekonvalescens i Ugeskrift for Læger.

 

• Resume »

Link til Region Syddanmarks resume af analysen.

 

        Forside  |  Ny Viden  |  Baggrund  |  Metode  |  Kontakt  |  Resultater  |  Download

 

 

Kontakt

 

Michael Nyhus Brethvad (tidl. Andreasen) / Jens Pagh Maltbæk

Anvendt Sundhedsøkonomi
Web: Sundhedsokonomi.dk
Email:
info@sundhedsokonomi.dk

Telefon: 2223 5242 / 2726 0570

 

 

PRÆSENTATION / FOREDRAG: Motiver medarbejdere, kommunalbestyrelse, byråd mv. og sæt økonomi, sundhed og forebyggelse i fokus med en præsentation / foredrag om Helsingørundersøgelsen.

  - Hvad kan undersøgelsen bruges den til, kan den gøres efter, og hvordan går vi fra projekt til drift?

Honorar jf. DJØFs takster.

 

KONSULENTBISTAND: til analyser, om muligt i samarbejde med Type2dialog el. Dansk Sundhedsinstitut.

 

KANDIDATAFHANDLING: for yderligere indsigt og inspiration. Afhandlingen er pædagogisk opbygget, udarbejdet med stor læservenlighed, for bedst mulig formidling.

  - Teoretisk indføring 

  - 3 separate Cost of Illness analyser af hhv. diabetes, KOL og hjertekarsygdomme

  - Aggregeret Cost of Illness analyse af Diabetes, KOL og Hjertekarsygdomme analyseret samtidig, herunder

     estimeres synergier ml. sygdommene i form af sammenfald i diagnoser og ressourceforbrug.

  - Sektoranalyse, der analyserer hver af de 8 inkluderede ’sektorer’, inklusiv udførlig indføring i databehandling

     og anvendte estimeringsprincipper.

  - Finansanalyse (fordelingsanalyse) der stiler skarpt på nettoudgifterne for hhv. stat (inkl. region) og

     kommune. - Regnestykket bag den kommunale medfinansiering, statsrefusioner og diverse andre offentlige

     transfereringer mellem stat/region/kommune gøres op.

  - Anbefalinger til politiske løsninger og nødvendige databasearbejde indenfor området for at fremme

     kommunale Cost-of-illness analyser, herunder Cost-effectiveness analyser.

  - Indbundet med dobbeltsidet tryk, inkl. adm., ekskl. porto. Sort/hvid tryk: kr. 630. Farve tryk: kr. 870, inkl. 35%

     afdrag til analysens udgifter. Farvekopi anbefales i særlig grad, da de fleste pointer illustreres via farvelagte

     figurer. Alternativt kan afhandlingen kopieres på Økonomisk Bibliotek, Økonomisk Institut, Københavns

     Universitet.

 

 

Fakta:

 

Omkostning pr år pr.  

sygdomsramt borger:

 

• Diabetes    » 54.900 kr.

• KOL           » 81.100 kr.

• Hjertekar   » 52.500 kr. 

 

Samlede omkostninger pr. år (Helsingør Kommune):

 

• Total »  433 mio. kr

 

Helsingør Kommune

finansierer ca. halvdelen (212 mio. kr.).

Staten/Region H finansierer den resterende andel (221 mio. kr.), jf. Resultater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendt Sundhedsøkonomi
Sundhedsokonomi.dk
info@sundhedsokonomi.dk