Anvendt Sundhedsøkonomi | Sundhedsokonomi.dk | info@sundhedsokonomi.dk

• Artikel »

"Helsingør-undersøgelsen" anvendt i analyse af rekonvalescens i Ugeskrift for Læger.

 

• Resume »

Link til Region Syddanmarks resume af analysen.

 

        Forside  |  Ny Viden  |  Baggrund  |  Metode  |  Kontakt  |  Resultater  |  Download

 

 

Resultater

 

Nedenstående analyseelementer giver hver et ganske kort overblik over respektive resultater.

 

 

Intro Cost of Illness Omkostningsanalyse Finansanalyse National case Anbefalinger

 

 

Intro: Epidemiologiske resultater: Demografiske karakteristika af alder og køn matcher meget præcist nationale tal, hvilket indikerer høj validitet af resultaterne.

 

    

      Kohorterne:

      A) Diabetes (NDR)                   2.494 pers.

      B) KOL (LPR)                             915 pers.

      C) Hjertekarpatienter (LPR)       7.120 pers.

      Sum A)+B)+C)  i alt:                9.086 pers.

 

      => 16% gengangere i kohorterne, dvs.
            personer med mere end een sygdom
     
      Samsygdomme
  • Diabetes:                                 40 %
  • KOL:                                        54 %
  • Hjertekarsygdomme:                 18 %

 

 

 

 

 

 

Af 61.295 indbyggere i Helsingør Kommune, blev 9.086 pers. identificeret, hvoraf 1.355 pers. havde mere end en sygdom, jf. figur 1.

 

Hjertekar-kohorten repræsenterede klart den største gruppe, mens KOL patienterne var færrest. Dog gælder for KOL sygdommen at kun ca. 25-30 % af patienterne er i medicinsk behandling, hvorfor det faktiske antal formodes 3-4 gange større end identificerbart via Landspatientregisteret, LPR. Tilsvarende antages det faktiske antal diabetikere at være dobbelt så højt som identificeret via det Nationale Diabetesregister, NDR, grundet det store antal udiagnosticerede patienter.

 

På denne baggrund må omkostningsestimaterne, ceteris paribus, være minimumsestimater.

 

 

Fakta:

 

Omkostning pr år pr.  

sygdomsramt borger:

 

• Diabetes    » 54.900 kr.

• KOL           » 81.100 kr.

• Hjertekar   » 52.500 kr. 

 

Samlede omkostninger pr. år (Helsingør Kommune):

 

• Total »  433 mio. kr

 

Helsingør Kommune

finansierer ca. halvdelen (212 mio. kr.). Staten/Region H finansierer den resterende andel (221 mio. kr.), jf. Resultater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendt Sundhedsøkonomi
Sundhedsokonomi.dk
info@sundhedsokonomi.dk